Tilbageslag:

Tilbageslag af sværdspidsen er en af de hyppigste årsager til alvorlig personskade ved brug af motorsav. 

Tilbageslag kan forekomme, når den roterende kæde på sværdspidsen rammer en fast overflade, eller hvis kæden kommer i klemme mellem snitfladerne i træet under savningen. Når sværdspidsen kommer i berøring med noget hårdt, kan sværdet blive kastet lynhurtigt opad og bagud mod motorsavsbrugeren. Hvis kæden kommer i klemme øverst i sværdrillen, kan hele motorsaven blive kastet lynhurtigt mod motorsavsbrugeren. Begge af disse reaktioner kan medføre, at du mister kontrollen over motorsaven med risiko for alvorlig personskade for dig eller andre i nærheden. 

Oversiden af sværdspidsen er FAREZONEN FOR TILBAGESLAG. Ved kontakt med hårde genstande, f.eks. en gren eller stamme, er der fare for, at sværdspidsen pludseligt slår tilbage. 

Moderne motorsave har forskellige foranstaltninger, som reducerer risikoen for personskade på grund af tilbageslag eller andre årsager. Det er bl.a. kædebremsen, den forreste håndskærm (venstre hånd), sværdspidsskærmen og kæde/sværd med minimalt eller reduceret tilbageslag. For at opretholde beskyttelsen, som disse foranstaltninger giver, er det vigtigt at vedligeholde motorsaven korrekt og at samle den med alle komponenter korrekt monteret og i funktionel stand. 

Uanset udstyret på din motorsav anbefaler OREGON® at bruge kæder med minimalt tilbageslag på alle motorsave, hvis du ikke har erfaring med og ikke har fået specifik instruktion i, hvordan du håndterer tilbageslag. 

Læs altid producentens betjenings- og sikkerhedsanvisninger før al brug af motorsave.