Kædebrud på skovningsmaskiner:

Kædebrud på skovningsmaskiner:

Velkommen til websiden med information om kædebrud på skovningsmaskiner. Nedenstående information er beregnet til professionelle brugere og producenter af skovningsmaskiner. 

Nedenfor er der en række anbefalinger til at beskytte dig mod personskade og samtidig give dig de fantastiske og arbejdsbesparende fordele, som opnås med skovningsmaskiner. 

Skovningsmaskiner udsættes for enorme belastninger, og derfor er det afgørende vigtigt at følge anvisningerne for at minimere risikoen for kædebrud og deraf følgende personskade. Sørg for at læse og blive fortrolig med den medfølgende instruktionsbog til udstyret. Følg producentens sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger nøje. Følgende information er supplerende og træder ikke i stedet for informationen i instruktionsbogen til det pågældende udstyr. 

I branchen er kædebrud et vigtigt aspekt, som i øjeblikket er genstand for undersøgelser. Der findes allerede stor viden om årsagen, virkningerne og metoder til at minimere personskade i tilfælde af kædebrud. Men der er brug for mere viden. Hold øje med dette websted for opdateret information om kædebrud. 

Hvad er kædebrud? 

Kædebrud sker ved, at en eller flere stumper rives løs af en brudt kæde og slynges ud med høj hastighed fra skovningsmaskiner. Kædebrud udsætter både skovningsmaskinoperatører og omkringstående for risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald. Kædebrud sker typisk i drivenden på motorsaven, men kan også forekomme omkring sværdspidsen. 

Brancheundersøgelser har vist, at der manglede kædedele på gennemsnitligt 1 ud af 50 brudte kæder, der kan være resultatet af et kædebrud. 

Hvordan kan skovningsmaskinoperatører reducere risikoen for kædebrud? 

1. Skovningsmaskinoperatører og omkringstående må ikke stå i sværdets længderetning, når kæden roterer på sværdet.

2. Sørg for opstilling af passende afskærmningsmateriale.

3. Kædehastigheden skal være 40 m/s eller derunder for OREGON® Harvester-kæden med en deling på .404" og 35 m/s eller derunder for OREGON® Harvester-kæden med en deling på 3/4".

4. Der bør være kædebrudsafskærmning i nærheden af kædehjulet.

5. Omkringstående personer skal opholde sig på mindst 70 m afstand fra skovningsmaskinen.

6. Kæder skal efterses hyppigt, og beskadigede og revnede kæder skal afmonteres og tages ud af drift.

7. Monter altid nye OREGON® komponenter ved reparation af OREGON® kæder.

8. Brancheforeninger anbefaler, at kæder bør kasseres, efter at de er brudt anden gang.

9. Afmonter altid sløve og/eller slidte kæder og tag dem ud af drift.

10. Slib altid OREGON® kæder ifølge OREGON® fabriksspecifikationerne.

11. Oprethold korrekt sværd- og kædesmøring.

12. Oprethold korrekt kædestramning.

13. Udskift kædehjulet ved synlige tegn på slitage. 

Hvordan sker kædebrud? 

Et kædebrud omfatter to brud på en kæde som vist i computersimuleringen. Først sker der brud i kædeforløbet, så der fremkommer to kædeender. Den ene ende passerer kædehjulet eller sværdspidsen med høj acceleration, så kædeenden foretager en piskeagtig bevægelse. Ved "piskeslaget" opstår brud nr. 2, så der løsrives stumper, som udslynges med overlydshastighed. 

Kædebrud kan resultere i, at der slynges kædedele i mange retninger, især i sværdets længderetning. 

Hvordan ser en typisk kædebrudsstump ud? 

De farligste kædebrudsstumper består af 1-4 dele som vist: 

Kan kædebrud og deraf resulterende personskade undgås ved brug og drift af skovningsmaskiner? 

Nej!! Operatører skal altid behandle driftskæde og sværd med samme forsigtighed som et ladt våben.