Generelle sikkerhedsforanstaltninger for brug af motorsave:

Når du forstår det grundlæggende ved en motorsav, og hvordan den er beregnet til at bruge, kan du mindske eller helt undgå overraskende reaktioner ved tilbageslag eller andre uventede reaktioner. Desuden får du maksimal levetid og nytte af motorsaven og tilbehøret til den. 

1. Læs altid producentens betjenings- og sikkerhedsanvisninger før al brug af motorsave. 

2. Brug ikke motorsaven, når du er træt, eller hvis du har indtaget alkohol eller taget medicin. 

3. Brug sikkerhedssko, tætsiddende beklædning, beskyttelseshandsker samt øjen- og høreværn og beskyttelseshjelm. 

4. Ved brug af motorsaven skal du holde den i et fast greb med begge hænder, så tommelfingre og de øvrige fingre omslutter begge håndtag på motorsaven. Hold med højre hånd om det bageste håndtag (gasreguleringen) og med venstre hånd om det forreste håndtag, også selvom du er venstrehåndet. Med et fast greb kan du bevare kontrollen over motorsaven, hvis den slår tilbage eller reagerer uventet på anden vis. Sørg for at holde motorsavshåndtagene tørre, rene og fri for olie eller brændstof, så du undgår, at hænderne glider, og bedre kan bevare kontrollen over motorsaven. 

5. Motorsave er beregnet til at arbejde med fuld gas. Lad motorsaven arbejde med fuld gas konstant for at save hurtigt med maksimalt arbejdsudbytte, så savearbejdet bliver mindre anstrengende og dermed sikre at udføre. 

6. Stå lidt til den ene side, mens du saver, forskudt fra kædens og sværdets længderetning for at mindske risikoen for personskade, hvis du skulle miste kontrollen over motorsaven. 

7. Bær altid motorsaven med motoren stoppet, så sværd og kæde peger bagud, og lyddæmperen vender bort fra kroppen. Den medfølgende sværdbeskytter skal altid være påsat ved transport af motorsaven. 

8. Ræk ikke for langt ud med motorsaven og sav aldrig over skulderhøjde. Det er meget vanskeligt at bevare kontrollen over motorsaven i akavede stillinger. 

9. Brug ikke motorsav i træer eller stående på en stige, medmindre du har fået oplæring heri og har det rette udstyr til dette formål. Du kan miste balancen på grund af kraftpåvirkningerne på motorsaven ved savning og bevægelser i det, der saves. 

10. Nogle saveopgaver kræver fagligt kendskab og erfaring. Vurder derfor alt savearbejde fornuftigt, inden du udfører det. Kontakt en fagmand, hvis du er i tvivl. 

11. Sørg for, at der ikke er forhindringer for motorsaven, hvor du skal save, så du undgår risikoen for tilbageslag. Lad ikke sværdspidsen komme i berøring med stammer, grene eller andre hindringer ved brug af motorsaven. Sav ikke i nærheden af trådhegn, elhegn, eller hvor der sidder løstsiddende tråd eller trådstumper. 

12. Gå ikke i gang med at fælde træer, før arbejdsområdet er ryddet, og du har stabilt fodfæste og ved, i hvilken retning du kan komme sikkert væk fra det væltende træ. 

13. Pas på, hvis kæden kommer i klemme mellem snitfladerne i træet under savningen. Hvis kæden på sværdets overside kommer i klemme, kan der uventet opstå "trykkraft" oven i den "trækkraft", du bruger for at forsøge at trække motorsaven fri. Dermed kan du risikere at trække den roterende kæde ind på kroppen. 

14. Pas meget på, når du saver i småkrat og unge træer, fordi tynde grene osv. kan gribe fat i kæden og blive pisket mod dig eller få dig til at miste balancen. 

15. Ved afsavning af grene eller ungtræer, der sidder i spænd, skal du passe på ikke at blive ramt af grenen eller motorsaven, når spændingen i grenen udløses. 

16. Der må ikke opholde sig andre i nærheden, når motorsaven startes, og mens der arbejdes med den. Der må ikke opholde sig andre personer og dyr i arbejdsområdet. 

17. Hold alle kropsdele på afstand af kæden, når motoren er i gang. 

18. Arbejd aldrig med motorsaven, hvis den er defekt, forkert justeret eller ikke helt samlet. Kontroller, at kæden stopper helt, når gashåndtaget slippes. Kontakt serviceforhandleren, hvis du er i tvivl, om motorsaven er i korrekt mekanisk stand. 

19. Følg producentens anvisninger til motorsaven med hensyn til filing og justering af kæden. Kæden slibes i 2 trin: slibning af skæret og justering af ryttermålet. Kontakt serviceforhandleren for råd eller reparation, hvis du er i tvivl herom. 

20. Ved udskiftning af sværd og kæde skal der altid udskiftes med den sværd- og kædetype, som anvises af producenten, eller tilsvarende. Sværd og kæde påvirker ikke bare savefunktionen, men også motorsavens tilbageslag. 

21. Hold altid kæden korrekt stram. Hvis kæden ikke er stram, kan den hoppe af sværdet og ramme motorsavsbrugeren. 

22. Al vedligeholdelse og reparation, som ikke er beskrevet her i instruktionsbogen, bør overlades til en kvalificeret motorsavsserviceforretning. Forkert udført vedligeholdelse kan beskadige motorsaven og gøre det farligt for motorsavsbrugeren at bruge den. Hvis der f.eks. anvendes forkert værktøj, enten til at afmontere svinghjulet eller til at fastholde det for at afmontere koblingen, kan svinghjulet blive beskadiget, så der efterfølgende opstår brud i det. 

23. Håndter altid brændstof forsigtigt. Start ikke motorsaven på mindre end 3 meters afstand af påfyldningsstedet. Ryg ikke ved påfyldning af brændstof på motorsaven. Benzindrevne motorsave må kun anvendes på steder med god ventilation. 

 

GODE RÅD TIL SAVKÆDEN: 

1. Motorsavskæder er kun beregnet til at save i én ting, nemlig træ. Brug ikke kæden til at save i andre materialer, og sørg for, at den aldrig kommer i kontakt med sten eller jord ved brug. Husk at, at kæden roterer med en hastighed på mere end 80 km/t. Blot et enkelt sekunds kontakt med sten eller jord, udsætter hver skæretand for mere end 10 gange belastning. 

2. Pres ikke kæden, hvis den er sløv, mod træet for at save.En skarp kæde arbejder sig ind i træet og kræver kun et let tryk for at save effektivt. En sløv kæde giver fint savsmuld, hvilket er et tydeligt tegn på, at den skal slibes. 

3. For at sværd og kæde kan holde længst muligt, skal kæden holdes korrekt stram, og kædeolien skal være af god kvalitet. 

4. Brug kun kæder med minimalt tilbageslag, hvis du ikke har erfaring med og ikke har fået specifik instruktion i, hvordan du håndterer tilbageslag.