Betingelser for brug:

Når du bruger dette websted tilhørende OREGON®, OREGON TOOL EUROPE SA/NV (“Oregon Tool”), accepterer du nedenstående betingelser:

Materialet på dette websted er beskyttet af ophavsret tilhørende OREGON TOOL. Alle rettigheder forbeholdes. Informationen og billederne på dette websted må under ingen omstændigheder gengives eller bruges uden forudgående skriftlig tilladelse. Du skal have skriftlig tilladelse fra Oregon Tool til at gengive, genudgive, uploade, sende, overføre, distribuere eller offentligt opslå materiale fra dette websted. Du kan kontakte Oregon Tool ved at sende en e-mail eller skrive att. Marketing Department til OREGON TOOL EUROPE SA/NV, Rue Emile Francqui, 5, B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgien.

MATERIALET PÅ DETTE WEBSTED STILLES TIL RÅDIGHED “SOM BESET” OG UDEN GARANTI AF NOGEN SOM HELST ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. I DEN VIDEST MULIGE UDSTRÆKNING, SOM TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER OREGON TOOL SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, OG HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OREGON TOOL HVERKEN GARANTERER ELLER ERKLÆRER, AT INFORMATIONEN ER KORREKT ELLER PÅLIDELIG, ELLER AT WEBSTEDET ER FEJLFRIT ELLER UDEN VIRUSSER.

Under no circumstances, including but not limited to negligence, will OREGON TOOL be liable for any damages, direct, indirect, special or consequential damages that result from the use or inability to use the materials in this site. In no event shall OREGON TOOL’s liability to a user for any loss, damage or claim exceed the amount paid by the user for accessing this site.

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at ophøre med at bruge OREGON TOOL-webstedet og destruere alt materiale, som er hentet herfra.

Vi vil gerne høre din mening:

Oregon Tool modtager gerne spørgsmål og kommentarer. Send en e-mail til marketing@oregontool.be